www.warez-server.iplace.cz

 

AMX příkazy

AMX MODX příkazy

V článku máte seznam záklaních příkazů pro AMX Mod X - tabulka je volně přeložená z dokumentace tohoto modu. Domovskou stránku najdete na http://www.amxmodx.org. Příkazy jsou ve formátu amx_prikaz [volitelny_parametr]. Značky < > [ ] do konzole nevypisujte. Pro vypsání všech dostupných příkazů použijte příkaz amx_help.

Admin příkazy

amx_kick [důvod]
vykopne hráče podle nicku/userid
amx_ban <čas> [důvod]
zabanuje hráče podle nicku/userid
čas uvádějte v minutách, 0 je permanentní ban
amx_addban <čas> [důvod]
přidá ban hráče podle authid/IP adresy do serverového banlistu
čas uvádějte v minutách, 0 je permanentní ban
amx_addban
odbanuje hráče podle authid/IP adresy
amx_slay
zabije hráče (nick/userid)
amx_slap [poškození]
propleskne hráče (nick/userid) s poškozením 0
100 HP
amx_leave [tag1] [tag2]
vykopne ze serveru hráče kteří nemají před nickem klan tag uvedený v seznamu za příkazem
amx_pause
zapauzuje/odpauzuje hru
amx_who
vypíše seznam hráčů na serveru
amx_cvar [hodnota]
změní nebo vypíše hodnotu zadané cvar
amx_map
změní mapu
amx_cfg
vykoná příkazy uložené v souboru jmeno_souboru
amx_rcon
vykoná konzolovy_prikaz na konzoli serveru
amx_plugins
vypíše dostupné aktivní pluginy
amx_modules

vypíše dostupné aktivní moduly


Chat příkazy

amx_say
pošle zprávu všem hráčů do normálního chatu
amx_chat
pošle zprávu všem hráčů do normálního chatu
amx_psay
pošle soukromou zprávu hráči nick/userid do normálního chatu
amx_tsay
pošle barevnou zprávu všem hráčům umístěnou vlevo
amx_csay

pošle barevnou centrovanou (nad zaměřovací kříž) zprávu všem hráčům


Vote příkazy

amx_votemap [jmeno_mapy2] [jmeno_mapy3]
zahájí votování výběru mapy
amx_votekick
zahájí votování vykopnutí hráče
amx_voteban
zahájí votování zabanování hráče
amx_vote
zahájí votování na zadanou otázku
amx_cancelvote

zruší poslední probíhající votování


Stats příkazy

say /hp
zobrazí informace o tom kdo tě zabil
say /statsme
zobrazí tvoji statistiku
say /stats
zobrazí statistiku ostatních hráčů
say /top15
zobrazí statistiku 15 nejlepších hráčů na serveru
say /rank

zobrazí tvůj rank (pořadí v celkové statistice serveru)


Say příkazy

say nextmap
vypíše následující mapu mapcyklu
say timeleft
vypíše čas zbývající do změny mapy

say thetime

vypíše aktualní čas

Menu příkazy


amxmodmenu
zobrazí hlavní AMX Mod X menu
amx_cvarmenu
zobrazí cvar menu
amx_mapmenu
zobrazí menu pro změnu mapy
amx_votemapmenu
zobrazí menu pro votování map
amx_kickmenu
zobrazí kick menu
amx_banmenu
zobrazí ban menu
amx_slapmenu
zobrazí slap/slay menu
amx_teammenu
zobrazí menu pro prohazování hráčů mezi T a CT týmem
amx_clcmdmenu
zobrazí menu klientských příkazů
amx_restmenu
zobrazí menu pro zakázání(povolení) zbraní
amx_teleportmenu
zobrazí teleport menu
amx_pausecfgmenu
zobrazí menu pro spouštení a pauzování pluginů
amx_statscfgmenu
zobrazí menu pro konfiguraci statistik