www.warez-server.iplace.cz

 

Klientské příkazy

Nastavení Klienta hráče

Pár slov úvodem... Pokročilejší prominou, ale standardně do konzole lezeme přes "vlnku" ; (to je ten gombík hned pod klávesou "Esc") Parametry které uvádím v hranatých závorkách pište bez nich. Jsou zde obsaženy příkazy jak klientské tak i serverové tak se nespleťte.

adjust_crosshair
změní barvu zameřovacího kříže
allow_spectators 0
zakáže pohyb spectatorů na serveru (1 umožní)
appenddemo [demo]
pokračuje v nahrávání již existujícího dema
autobuy
nakoupí podle seznamu v autobuy.txt
addip [min] [IP]
zabanuje hráče podle IP adresy, pokud zadáme 0 udělujeme permban
alias
aliasuje příkaz(y)
buy [něco]
nakoupí předmět, např. buy deagle koupí Deserta
banid [min] [unique]
zabanuje hráč podle unikátního ID stam accountu, pokud zadáme 0 min udělujeme permanentní ban
bind "[key]" "[command]"
přiřadí klávese příkaz např. bind "f1" "say ahoj" vypíše do chatu hlášku ahoj
changelevel [map]
změní mapu, changelevel de_nuke změní mapu na nukovačku
cl_hidefrags 1
vypne zobrazování fragů (s 0 opět zapne)
cl_observercrosshair 1
zapne křížek ve spectator módu (0 vypne)
cl_showfps 1
zapne zobrazování FPS na monitoru (0 vypne)
clear
vymaže všechny řádky z konzole ("vyčistí" okno konzole)
cmdlist
vypíše do konzole seznam všech dostupných příkazů
connect [IP]
připojí se k serveru s danou IP adresou
cvarlist
vypíše do konzole seznam všech nastavitelných parametrů a jejich aktuální hodnoty
disconnect
odpojí od aktuálního herního serveru
drawradar
zapne vykreslovaní radaru na obrazovce
exec [file.cfg]
vykoná všechny příkazy zapsané v souboru *.cfg
exit
opustí hru (ekvivalent příkazu quit)
fakelag 0
simulace lagu, větší číslo = větší lag
fakeloss 0
simulace ztráty paketů, vyšší číslo = vyšší ztráta
fastsprites 0
nastavuje kvalitu zobrazování kouře ze smoke granátů (hodnoty 0, 1, 2, 0 = nejvíc reálné)
gamma [xx]
nastavuje gamma hodnotu
hideconsole
skrytí konzoly
hideradar
vypne vykreslování radaru
hisound 1
vyšší kvalita zvuku 1=22kHz, 0=11kHz
hud_centerid 1
zobrazuje jméno a status (health) hráče pod zameřovacím křížem, 0 zbrazuje vlevo dole
hud_fastswitch 1
zapne rychlé přehazování zbraní klávesami 1, 2, 3..., pokud je 0 musíte potvrzovat levým krysítkem
hud_saytext_time [x]
udává dobu (s) zobrazení say a say_team hlášek na obrazovce 0=žádné zprávy
kick #id
kickne hráče #id (pište s křížkem), kick [name] vykopne podle jména
kill
sebevraždička, zabijete se a musíte čekat než skončí kolo :)
cl_righthand 0
vykreslení zbraně do levé ruky, 1=pravá ruka
listplayers
vypíše seznam všech hráčů a jejich id na serveru
m_filter 1
zapne filtrování myšidla (smoothing vyhlazování pohybu myši), 0 vypne
m_pitch [x.xxx]
nastavuje rychlost vertikálního pohybu myši (nahoru a dolů), záporná hodnota nastaví reverzní mouselook
m_yaw [x.xxx]
nastavuje rychlost horizontálního pohybu myši (vlevo, vpravo)
max_shells [xxx]
maximální počet zobrazovaných nábojnic
mp_autokick 1
zapne automatický kick TeamKillerům po 3TK (0 vypne)
mp_autoteambalance 1
zapíná automatické vyvažování týmů, pokud je v jednom týmu odva a více hráčů více, server přidělí v dalším kole hráče slabšímu týmu (0 balancování vypne)
mp_buytime [x.x]
určuje dobu x.x minut od začátku kola po kterou je možno nakupovat
mp_c4timer [xx]
udává čas xx od načasování k výbuchu bomby v sekundách
mp_fadetoblack 1
nastavuje zčernání obrazovky po vaší smrti (0 vypíná)
mp_focechasecam [x]
určuje chování kamery po vaší smrti ve spectators módu. 0 umožňuje všechny pohledy, 1 umožňuje pouze přepínání mezi vašimi týmovými kolegy, 2 vás uzamkne na místě vaší smrti a 3 umožňuje pozorovat pouze týmové kolegy jen z pohledu první osoby
mp_freezetime [x]
udává dobu x vteřin zmražení před začátkem kola (to je ta doba ve které většinou nakupujete)
mp_friendlyfire 1
zapne friendly fire (0 vypne)
mp_hostagepenalty [x]
vykopne hráče po zabití x rukojmích (0 vypíná)
mp_limitteams [x]
tým může mít maximálne o x hráčů víc než druhý (0 vypne)
mp_mapvoteratio [x.x]
číslo x.x udává podíl votů pro mapu potřebných ke změně 0.6 = 60% hráčů
mp_roundtime [x]
udává dobu (xx minut) trvání jednoho kola (1-8)
mp_startmoney [xxx]
nastavuje počáteční peníze xxx, standard je 800
mp_timelimit [xx]
nastavuje časový limit xx minut pro hraní jedné mapy do výměny
mp_tkpunish 1
zapne "trestání" TeamKillerů další kolo nehraje (0 vypne)
name [xxx]
změní vaše jméno, pokud chcete jméno s mezerou tak jej dejte do uvozovek "Nove Jmeno"
net_graph 1
zapne zobrazování fps, pingu, přijatých a odeslaných ůdaju, loss a choke hodnot (další hodnoty 2, 3 jiné zobrazení, 0 vypíná zobrazování)
nosound 1
vypne zvuk (0 zapne)
playdemo [xxx]
přehraje demo xxx.dem
playvol [x]
nastavuje hlasitost při přehrávání dema
quit
opustí hru, ekvivalentem je příkaz exit
r_decals [xxx]
nastavuje maximální počet decals (stopy po kulkách, krev...)
r_drawviewmodel 0
vypne zobrazování zbraně, 1 zapne
r_dynamic 1
zapne dynamické osvětlování (0 vypne)
r_mmx 1
zapne mmx počítání (podporované mmx procesory), 0 vypne
reconnect
zopakuje připojení bez toho aby jste opustili server (a vynuluje skóre)
record [xxx]
začne nahrávat demo s názvem xxx
remove [IP]
unban, odstraní IP (nebo uniqueID) z banlistu
retry
pokouší se připojit na server kde pokusy o připojení selhaly
room_type 1/0
zapne/vypne ozvěnu (bug ozvěny vás taky kolikrát vytočí, co...)
say_team [xxx]
vypíše do týmového chatu (jen vašim spoluhráčům) hlášku xxx
say [xxx]
vypíše do chatu hlášku xxx
scr_conspeed [x]
rychlost "vyrolování" konzole
snapshot
pořídí screenshot v *.tga gormátu
screenshot
pořídí screenshot v *.bmp formátu
sensitivity [x.x]
nastavuje citlivost myši
showbriefing
zobrazí briefing aktuální mapy
showinfo 1
zapne zobrazování všech paket (0 vypne)
showpause 1
zapne pauzu displaye (0 vypne)
showram 1
zapne zobrazování volné paměti
stop
zastaví nahrávání dema
stopdemo
zastaví přehrávání dema
stopsound
zastaví přehrávání zvuků
sv_gravity [xxx]
nastavuje na serveru gravitaci, výchozí hodnota je sv_gravity 800
sv_password [xxx]
nastavuje heslo potřebné k přihlášení na server
sv_restartround [x]
restartuje kolo za x sekund
timedemo [xxx]
přehraje demo xxx.dem s maximální možností fps a odpovídající rychlostí zvuku
timeleft
vypíše čas zbývající do konce mapy
timerefresh
slouží k zjištění maximálních možných fps které zvládá vaše mašina
users
vapíše seznam hráčů a jejich uniqueID
violence_ablood 1
zapne zobrazování krve (0 vypne)
volume [x.x]
nastavuje hlasitost
votemap [xx]
hlasujete pro změnu mapy na mapu číslo xx

changelevel de_dust2 - zmení mapu na de_dust2
map de_dust2 - zmení mapu na de_dust2
sv_restartround 20 - za 20 sekundu restartuje hru
sv_gravity 800 - meníte gravitaci ve hre - cím menší tým vyšší skoky/(800 standart)
sv_cheats 0 - vypne cheatování ve hre (1 zapne)
sv_password xxx - nastavíte na server heslo, které bude xxx
mp_timelimit 25 - mapa se bude hrát 25 minut, potom se mapa automaticky vymení (0 vypne)
mp_roundtime 8 - udává casovou délku v minutách jednoho kola (od 1- 8)
mp_buytime 0.2 - udává casovou délku v minutách, po které vám je umožnený nákup
mp_freezetime 4 - udává dobu v sekundách, po které bude hra na zacátku každého kola zamrznuta.Slouží na nákup zbraní a vybavení
mp_forcechasecam 0/1/2/3 - 0 je pre free-look mód, 1cka vám umožnuje v spectator móde sledovat vašich teammates, 2jka vám zablokuje jakékoliv „lítaní" a uvidíte cást mapy, kde jste umrely, 3ka vám uzamkne presne pohled na hráce bez toho, aby jste mohli jakkoliv „lítat" okolo neho. To se casto využívá pri CW, kdy v teame mrtví spoluhráci nemohou nakukat za roh a napovídat kolegovi, že „neprítel se blíží z pravé strany"
mp_fadetoblack 1 - po smrti vám automaticky ztmavne obrazovka (0 vypne)
allow_spectators 1 - na serveru se mužou pohybovat spectatori (0 vypne)
mp_c4timer 45 - udává, kolik sekund bude bomba tikat, Kdy vybuchne
mp_startmoney 800 - nastavením této peneženky urcíte, kolik dolaru bude mýt každý hrác v nové mape v prvním kole. 800 je standart.
mp_autoteambalance 1 - v prípade, že v jednom týme je o dvou a více hrácu, zapnete automatickou balanci hrácu (vyrovnání) do týmu (vypnete, tak že za 1 dáte 0)
mp_limitteams 1 - znamená, že jeden tým muže mýt max. o jednoho hráce víc jako druhý (mužete císlo ruzne menit - nulou vypnete)
mp_autokick 1 - každý TeamKiller bude vykopnutý ze serveru (vypnete tak že dáte za 1 - 0)
mp_friendlyfire 1 - zapnete zabijeni vlastních hrácu - 0 vypne
mp_tkpunish 1 - TeamKiller si další kolo nezahraje - že zabil vlastního hráce
mp_hostagepenalty 3 - po zabití 3 hostage-ov vás server vykopne
mp_mapvoteratio 0.6 - udává, kolik procent hrácu je potrebných na otestování nové mapy - 0.6 znamená že musí hlasovat za mapu minimálne 60% hrácu (rozsah je od 0.0 do 1.0)
listplayers - vypíše vám seznam hrácu a jejich id na serveru - slouží na kickování a o vyhození hráce ze serveru
status - vypíše se vám seznam hrácu na serveru, jak dlouho už hrají,IP adresa, choky a lossy
mp_logmessages 1 - tímto príkazem zapnete logování (zapisovaní) chatu do souboru (0 = off)
kick xxx - tímto príkazem vykopnete ze serveru hráce - xxx je jméno hráce
kick #15 - tímto príkazem vykopnete ze serveru hráce, kterého ID je 15 (ID zjistíte napsáním príkazu „listplayers" od konzoly). Mrížka je povinna!
addip "minutes" "IP" - sluzi na bannování hráce ze serveru (t.z. po urcitou dobu nebude server pro bannutého hráce prístupný. bez #
remove "IP" - bann na IP/hráce odstraníte. bez #
users - vypíše seznam hrácu, jejich identifikacní císlo (slouží to hlavne na bannovaní ze serveru, prípadne když je nekdo cheater (vy to zjistíte), tak ho v budoucnosti mužete vždy usvedcit na základe tohoto císla)
lambert -1.0001 - uvidíte všechny veci jasne bez použití baterky
decalfrequency 0 - umožní sprayování log donekonecna okamžite za sebou (císlo oznacuje interval po kterém mužete opet sprayovat) :))
adjust_crosshair - zmeníte barvu animovaného zamerovace
ambient_fade 100 - nastavuje délku do které mužete specifické zvuky (napr. v Italy zvuk radia)
cl_hidefrags 1 - tímto príkazem nevidíte fragy - kills/deaths jiných hrácu - treba svoje
cl_observercrosshair 1 - zapne krížek v sledováku/spectator mode (0 vypne)
cl_showfps 1 - tímto príkazem zapnete zobrazování frámu za sekundu na vaším monitoru
clear - smaže všechno z konzoly
cmdlist - vypíše seznam všech príkazu do konzoly. jak napíšete "cmdlist a", vypíšou se jen príkazy, které zacínají písmenem "a"
connect 'ip' - pripojíte se na server s danou ip adresou
cvarlist - vypíše do konzoly všechny premeny, které uživatel zmenil
disconnect - odpojíte se ze hry
drawradar - zapnete si radar
exec x.cfg - vykoná všechny príkazy, které obsahuje soubor x.cfg (skripty, zmena bindu, príkazy do konzoly...)
exit - ekvivalent k príkazu quit
fakelag 0 - simuluje lag. Vyšší císlo znamená delší lag
fakeloss 0 - simuluje ztrácení paket. Vyšší císlo = víc ztracených paket
fastspristes 0 - pri hodech smoke granátu si zapínáte realitu zobrazovaných smoke puffs - rozsah je od 0 do 2 pricom 0 = nejvíc realistické (pri hodnote 1 nebude smoke sedy, ale bílý)
gamma 3 - nastavíte výšku gammy (pri nastavení gamma 99 a vyšší vám zacnou pri strelbe modely ostatních hrácu blikat na cerveno, což se muže v tmavých prostorech hodit)
hideconsole - skryje konzolu
hideradar - radar se vypne
hisound 1 - zapnete zvuk vyšší kvality
hud_centerid 1/0 - zapnete/vypnete zobrazení jména hráce (když míríte na hráce bude se vám vypisovat jeho jméno a zdraví)
hud_fastswitch 1/0 - zapnete/vypnete "rychle prehazování". Když je 0, musíte výber zbrane potvrdit strelbou, Když je 1 jen stlacíte klávesu, na které je nastavený slot 1/2/3 a zbran se vám okamžite hodí do ruky
hud_saytext_time 5 - nastavíte jak dlouho vám na obrazovce zustanou say a say_team správy (0=žádné správy na obrazovce)
kill - zabijete se a budete muset cekat, dokud neskoncí kolo
lefthand 0 - vypnete držení zbrane v levé ruce (1- vypnete držení zbrane v pravé ruce)
m_filter 1/0 - zapnete/vypnete filtrování myši (smoothing)
m_pitch 0.022 - nadstavíte "mouse pitch" (rychlost pohybu myši smerem nahoru a dolu). Zápornými císly nastavíte inverzní mouselook
m_yaw 0.022 - nastavíte rychlost pohybu myši smerem do stran
max_shells 300 - koordinujete maximálne množství zobrazovaných nábojnic
name xxx - zmeníte si jméno na xxx.
net_graph 1/2/3 - zapnete zobrazování fps, prijatých, odeslaných a ztracených údaju na vašem monitoru
nosound 1/0 - zapínáte/vypínáte zvuky
ping - zjistíte zpoždení (ping) ostatních hrácu na serveru
playdemo x - pustíte demo ze souboru "x.dem" v normální rychlosti
playvol 9 - nastavíte hlasitost pri prehrávání dema
quit - úplne opustíte hru
r_decals 250 - nastavíte maximální pocet decal (=stopy po kulkách, krv...)
r_drawviewmodel 1/0 - zapnete/vypnete si zobrazování zbrane na monitoru (slouží na zvýšení fps)
r_dynamic 1/0 - zapnete/vypnete "dynamické osvetlování"
r_mmx 1/0 - vypnete/zapnete MMX pocítání (podporované MMX procesory)
reconnect - obcas se stává ze jste nespokojený se svým skóre ci nemáte zapnutý radar (i presto se napíše draw radar a nic se nedeje). V takovém prípade se reconnectnete uvedením príkazu - stále budete na serveru a vaše nikdo neobsadí
record x - zacne nahrávat demo do vašeho cstrike adresátu
retry - 4krat se pokusí napojit na server, na který už pokusy o pripojení selhali
say_team xxx - príkazem chatujete z team kolegami - napíšete say_team: mezera a chat urcený pro teammates
say xxxx - príkazem chatujete - napíšete say: mezera a svuj text
scr_conspeed - nastavíte, jak rychle se konzola "vyroluje"
snapshot - sebrání a uložení snapshot ve formátu .tga do Half-Life adresáta
screenshot - sebrání a uložení screenshot do Half-Life adresátu
sensitivity 5.0 - nastavujete si citlivost myšky v hre
setinfo dm 1 - zapnete tým zobrazování brifingu každé spuštení mapy (0 = off)
showbriefing - zobrazí se vám brifing mapy
showinfo 1/0 - zapnete/vypnete zobrazování všech paket
showpause 1/0 - zapnete/vypnete pauzu displeje
showram 1/0 - zapnete/vypnete zobrazování volných rámku
startdemos - zacne v poradí prehrávat dema
stop - zastavíte nahrávání dema
stopdemo - zastavíte prehrávaní dema
stopsound - zastavíte prehrávání zvuku
timedemo x - prehraje x.dem soubor s maximálními možnostmi fps a hlasy primerené fps
timeleft - zjistíte kolik casu zustává do konce mapy
timerefresh - slouží na zjištení fps vašeho PC (vaše postava se otocí o 360 stupnu a CSko vám spocítá, kolik fps vidíte za techto 360 stupnu).
violence_ablood 1/0 - zapnete/vypnete zobrazování krve
volume 0.6 - nastavíte si hlasitost reproduktoru/sluchátek - rang od 0 do 1
votemap xx - hlasujete za zmenu mapy na inu, kde xx je císlo mapy (zjištením príkazu listmaps)
room_type 0 - odstraní bug ozveny

Príkazy pre clienta:
lefthand X - Prehodí zbraň na ľavú ruku (namiesto X tam dajte číslo 1) alebo na pravú ruku (namiesto X tam dajte číslo 0). - Keď dáte namiesto X jednotku tak skryje pre všetkých váš aktuálny stav fragov. Naopak pri zadaní čísla 0 opäť zobrazí stav fragov (vy ho budete vidieť ale vždy). - Nastaví ako dlho budete hrať. Hodnota je zadávaná v minútach a po uplynutí toho času Vás to autoamticky vypojí. - Nastaví hlasitosť. Implicitne je to 1. - Okamžite vyhodenie kompletne z hry Counter-strike. - Vypojenie z hry a späť do hlavného menu.
cl_hidefrags X
timeleft X
volume X
exit
quit